Omple el teu rebost amb ingredients 100% saludables i deliciosos 😋
Omple el teu rebost amb ingredients 100% saludables i deliciosos 😋

Avis legal

Avis legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa l’Usuari que el titular de la present pàgina web (d’ara endavant, Pàgina Web) www.comocomofoods.com és COMO COMO HEALTH S.L. (d’ara endavant, COMO COMO FOODS) les dades d’identificació de la qual són els següents:

COMO COMO HEALTH, S.L. amb CIF B-10966034
CARRER MADRAZO, 14 – P. 6 PTA. 1, 08006 BARCELONA
Correu electrònic: info@comocomofoods.com

L’usuari pot efectuar les seves consultes a través de la nostra secció de Contacte o bé remetent un escrit per correu postal a l’adreça assenyalada, mitjançant trucada telefònica al número 613 39 89 35, o mitjançant un correu
electrònic a l’adreça d’info@comocomofoods.com.

Dades del registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 48435, Foli 33, Fulla B 583769 Inscripció 1a.


1. Accés i funcionament de la Pàgina Web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris referent a la Pàgina Web i té per objecte donar a conèixer els serveis i productes de COMO COMO FOODS, així com permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.
Per a l’accés i ús de la Pàgina Web no serà necessari comptar amb un usuari, a pesar que s’ofereix la possibilitat a l’Usuari de crear-se un perfil per a poder gestionar les seves compres. En el cas que es creï un perfil, l’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers.
COMO COMO FOODS no es fa responsable enfront dels Usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a ell ni per l’ús que de tals dades facin tercers aliens
a COMO COMO FOODS.


2. Utilització de la Pàgina Web

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Pàgina Web estant obligat a:

i. Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis, i mantenir-los actualitzats, atès que faci ús de la Pàgina Web;

ii. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;

iii. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori en raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

iv. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Pàgina Web, dels proveïdors de COMO COMO FOODS o de terceres persones, ni introduir ni difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o
lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; 

v. No utilitzar els continguts de la Pàgina Web i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
vaig veure. No intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
COMO COMO FOODS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Pàgina Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la
mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal. Per això, recomanem que l’Usuari el llegeixi periòdicament.

3. Responsabilitats

a) Responsabilitat per l’ús de la Pàgina Web: L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Pàgina Web, quedant COMO COMO FOODS exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l’usuari.
COMO COMO FOODS emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en la Pàgina Web. No obstant això, COMO COMO FOODS no assumeix cap garantia en relació amb la presència
d’errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta Pàgina Web.
L’usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra COMO COMO FOODS basada en la utilització del Web per l’usuari. En el seu cas, l’usuari assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a COMO COMO FOODS amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

b) Responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web: COMO COMO FOODS exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.
Així mateix, també s’exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de COMO COMO FOODS. Aquesta està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís,
l’accessibilitat a la Pàgina Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Responsabilitat per contingut: COMO COMO FOODS no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o
comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers i publicats en la web, sense que l’usuari hagi obtingut
prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
D’altra banda, COMO COMO FOODS no serà responsable de la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que COMO COMO FOODS tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per a retirar-los o fer impossible l’accés a ells. 
En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present Pàgina Web, pot fer-ho dirigint-se a COMO COMO FOODS a través de les adreces de
contacte indicades en la present Pàgina Web.

4. Enllaços de tercers

a) Web enllaçant: Els tercers que tinguin la intenció d’incloure en la seva pàgina web un enllaç de la present Pàgina Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats i/o
il·lícits. En cap cas, COMO COMO FOODS es fa responsable del contingut de la pàgina web del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta. En el cas que, la Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata i si aquesta acció perjudiqués la imatge i prestigi de COMO COMO HEALTH S.L. haurà de respondre pels danys ocasionats.

b) Web enllaçada: En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir. No obstant l’anterior, COMO COMO FOODS no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi. El present Avís Legal es refereix únicament a aquesta Pàgina Web i continguts de COMO COMO FOODS, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines webs de tercers accessibles a través de la Pàgina Web.
Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no implica el suport, l’aprovació, comercialització o cap relació entre COMO COMO FOODS i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

5. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Tots els continguts de la Pàgina Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva o han estat cedits per a l’explotació de COMO COMO FOODS o de les seves afiliades i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, també el
disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la Pàgina Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la
Pàgina Web estan protegits per la Llei. COMO COMO FOODS no concedeix cap mena de llicència o autorització
d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en aquesta.
Per això, l’Usuari és informat que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta Pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de COMO COMO FOODS o del titular
d’aquests.


6. Publicitat

En la Pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Pàgina Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.
COMO COMO FOODS no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris dels patrocinadors. 
En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta Pàgina Web poden posar-se en contacte amb COMO COMO FOODS a través dels mitjans indicats a l’inici.


7. Tractament de Dades Personals

Per a conèixer el tractament que COMO COMO FOODS durà a terme de les dades personals que tracti a través de la present Pàgina Web, pot dirigir a la Política de Privacitat. Preguem que llegeixi atentament aquest text legal
abans de facilitar-nos les seves dades personals.

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la Pàgina Web, se sotmetran als jutjats o tribunals competents segons la legislació aplicable.
COMO COMO FOODS perseguirà l’incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la Pàgina Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret

9. Contacte

Per a qualsevol consulta o comentari sobre el present Avís Legal es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@comocomofoods.com.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare